aktualizováno: 20.12.2018 12:50:10 

Vítejte na stránkách T. J. Sokol v  Táboře

Závěrečná zpráva

Pobočný spolek T.J. Sokol v Táboře obdržel od MŠMT v programu VIII - Organizace sportu ve sportovních

klubech příspěvek na rok 2017, který byl použit na mzdové náklady na trenéry a cvičitele a na částečnou

úhradu mzdy uklízečky.

Materiálové náklady - nákup triček s potiskem, revizi eletrické energie, nářadí a náčiní.

Cestovné je rozděleno na jízdné a ubytování při účasti na závodech, dle rozpisů jednotlivých soutěží.

Poskytnutá dotace významným způsobem umožnila navýšit počet trenéru a cvičitelů, zvýšit případně

stabilizovat počty našich členů (dětí a mládež do 18 let) a upravit rozsah hodin dle potřeb

jednotlivých oddílů, včetně sobot a nedělí. Výsledkem této dotace není jen nejvyšší počet našich

mladých v historii, ale i například zisku titulu mistra republiky dorostence Jan Maška na MČR judo.

Veškeré obdržené finanční prostředky byly využity v souladu s účelovým určením a podmínkami

použití neinvestiční dotace pro děti a mládež do 18 let.

 

Sponzoři

E.ON Česká republika, s.r.o.
adresa: F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

http://www.eon.cz

Teplárna Tábor, a.s.

adresa: U Cihelny 2128, 390 02  Tábor

http://www.tta.cz/

Město Tábor

adresa: Žižkovo náměstí 2, 390 15  Tábor

http://www.taborcz.eu

 

Za přispění Města Tábor z dotačního programu Zdravého města Tábora

byl pořízen projektor, který slouží ke zkvalitnění cvičebních hodin.

 

 

Jihočeský kraj

adresa: U Zimního stadionu 1952/2, 37 76  České Budějovice

http://www.kraj-jihocesky.cz

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

http://www.msmt.cz/

 
Česká podnikatelská pojišťovna
adresa: Fügnerova 822, 390 01 Tábor.
Sponzoruje jednorázově některé oddíly.
ČPP nabízí svým zákazníkům životní pojištění, pojištění vozidel,
domácnosti, nemovitostí, odpovědností za škodu a další.

 

TOPlist